Parafia Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy
w Andrespolu

Historia

1985 roku w Andrespolu zaplanowano budowę Domu Katechetycznego. W roku 1988 rozpoczęto budowę według projektu arch. Mackiewicza, ale nie dokończono tej budowy, ponieważ od 1990 roku religia powróciła do szkół. 11 września 1994 roku Ks. Arcybiskup Władysław Ziółek erygował nową parafię w Andrespolu pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. Pierwszym Proboszczem został Ks. Marian Górka. Wraz z utworzeniem parafii rozpoczęto przystosowywać niewykończony Dom Katechetyczny do potrzeb parafii.
Przy spontanicznym i wielkim zaangażowaniu parafian wykonano ogrom prac wewnątrz i na zewnątrz obiektu, jedno- cześnie zatroszczono się o wszystko, co jest niezbędne dla duszpasterskich potrzeb i funkcjonowania parafii.
Już od początku istnienia parafii wiadomym było, że zarówno Kaplica jak i mieszczące się wewnątrz obiektu mieszkanie Ks. Proboszcza są za małe i nie spełniają wymogów dla normalnego funkcjonowania parafii.
W 1998 r. parafia pozyskała sąsiadującą działkę budowlaną (ok. 3.000 m2) pod budowę nowej świątyni. W tym też roku po konsultacjach z wiernymi wybrano projekt architektoniczno – budowlany wykonany przez inż. arch. Aleksego Dworczaka. W roku następnym wykonano pozostałe niezbędne projekty i uzyskano pozwolenie na budowę zarówno z Kurii Arcybiskupiej jak i z kompetentnych urzędów państwowych. W kwietniu 2000 roku rozpoczęto prace budowlane, które prowadzone są sposobem gospodarczym, ale pod właściwym nadzorem budowlanym.
Po kilku miesiącach można już zobaczyć zarys wznoszonej świątyni, a kilkumetrowe mury są dowodem ogromu dotychczas wykonanych prac.

We wrześniu 2000 r. do parafii przydzielony został dawno oczekiwany nowy duszpasterz Ks. Adam Grałek, którego proboszcz i parafianie przyjęli z wielką radością.

Po długich próbach, 10 stycznia 2001 r. parafia uruchomiła własną stronę internetową by zademonstrować swą młodą i rozwijającą się społeczność parafialną, swe radości i problemy dnia codziennego oraz postepy budowy nowej świątyni. Zasoby zostały umieszczone na serwerze archidiecezjalnym.

20 maja 2001 r. zbiegły się w Parafii trzy ważne uroczystości:
– wizytacja Parafii przez ks. Arcybiskupa Wł. Ziółka
– 25 rocznica święceń kapłańskich proboszcz ks. M. Górki
– wmurowanie kamienia węgielnego w nowym Kościele

Przez cały 2001 rok prace budowlane kościoła postępowały bardzo sprawnie, by w listopadzie uwieńczyć to zalaniem stropów. Widok wznoszonej świątyni coraz bardziej upodabnia się do wystawionej w kaplicy makiety ale do zrobienia zostało jeszcze tak wiele. Proboszcz oczekuje teraz na zakończenie zimy, by z nastaniem wiosny i sprzyjającej aury z jeszcze większym zapałem przystąpić do dalszej budowy. Przybywa wiernych a obecna kaplica jest coraz ciaśniejsza. Wszyscy z utęsknieniem myślą o tej pierwszej Mszy Świętej w nowym kościele.

Kwiecień 2003 roku – dobiegają końca prace wykończeniowe kościoła, zostały zamontowane drzwi, wylana posadzka, wytynkowano i pomalowano wnętrza. Urządzono prezbiterium, zakrystię i chór. Ostatnia chluba parafian – to zamontowane przepiękne okna witrażowe, zakupione przez pojedynczych i grupowych fundatorów z parafii. Kościół przybrał swój ostateczny wygląd i jest gotowy na swoje pierwsze święcenie i odprawianie Mszy Świętej.

4 maja 2003 roku – Ks. Arcybiskup W. Ziółek dokonuje poświęcenia nowej świątyni, sprawując w niej pierwszą Eucharystię. Został również poświęcony obraz ołtarzowy z wizerunkiem patronki parafii ufundowany przez Ks. Proboszcza. Ks. Arcybiskup udzielił w nowym kościele sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii.

7 czerwiec 2003 roku – wszystkie odprawiane Msze Św. i uroczystości zostają przeniesione na stałe z kaplicy do nowego kościoła.

Marzec 2004 roku – rozpoczęto przebudowę tymczasowej kaplicy na plebanię.

28 sierpień 2004 roku – decyzją Arcybiskupa nastąpiła zmiana wikariuszy – za ks. Adama Grałka do parafii przybył ks. Jerzy Dybała.

5 wrzesień 2004 roku – w parafii odbyły się pierwsze Misje Święte.

Marzec 2005 roku – Po roku prac budynek plebani został oddany do użytku. Został zachowany zewnętrzny wygląd budynku, a dokonano gruntownej przebudowy wnętrza. Powstały nowe mieszkania dla ks. Proboszcza i pomieszczenia kancelaryjne z osobnym wejściem. Dotychczasowe mieszkanie ks. Proboszcza po odnowieniu przeznaczono dla ks. Wikariusza.

27 sierpień 2005 roku – decyzją ks. Arcybiskupa nastąpiła zmiana wikariuszy – za ks. Jerzego Dybałę do parafii przybył ks. Marek Kordela.

Październik 2005 – w związku z potrzebą zainstalowania ogrzewania w kościele, została dobudowana kruchta, która także powiększyła powierzchnię świątyni. W tym też czasie parafia otrzymała zapewnienie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o przyznaniu dotacji finansowej na założenie ekologicznego systemu grzewczego z wykorzystaniem odnawialnego źródła energii i pompy ciepła.

14 listopad 2005 – rozpoczęto realizację instalacji systemu grzewczego, prace prowadzone są wewnątrz i na zewnątrz budynku kościoła.

23 grudzień 2005 – zostały zakończone wszystkie prace związane z budową instalacji ogrzewania kościoła.

Rok 2006 – Rozpoczęto prace związane z koniecznością utworzenia cmentarza grzebalnego. Teren na ten cel został nabyty przez Radę i Urząd Gminy w Andrespolu i przekazany wstępnie w dzierżawę parafii. Po uzyskaniu wszelkich pozwoleń na realizację tej inwestycji celu publicznego, został przygotowany projekt architektoniczno – budowlany niezbędny do uzyskania dalszego pozwolenia. Po złożeniu projektu wraz z prośbą o zgodę na realizację tej inwestycji w Urzędzie Miasta Łodzi pojawiły się protesty ludzi, którzy sąsiadują z tamtym terenem. Przez kilka miesięcy trwają rozmowy z protestującymi w wyniku czego, osiągnięto porozumienie.

27 maja 2006 – ks. proboszcz Marian Górka obchodzi 30 rocznicę święceń kapłańskich.

25 czerwca 2006 – parafia gościła ks. bp. Ireneusza Pękalskiego na uroczystej Mszy Św. Odpustowej, Sakramentu Bierzmowania i wizytacji parafii.

Lipiec – październik 2006 – w okresie wakacyjnym zostały przeprowadzone prace na placu kościelnym. Otoczenie kościoła i plebanii pokryto kostką brukową (ok. 1100 m2) a jesienią realizowany jest projekt obsadzania całego terenu zielenią.

29 sierpień 2006 – decyzją ks. Arcybiskupa nastąpiła zmiana wikariuszy – ks. Marek Kordela odchodzi do parafii Św. Ducha w Łodzi, a do naszej parafii przybył ks. Lech Stefanek.

29 sierpień 2007 – decyzją ks. Arcybiskupa nastąpiła zmiana wikariuszy – ks. Lech Stefanek odchodzi do parafii w Piotrkowie Trybunalskim, a do naszej parafii przybył ks. Paweł Wójtowicz.

Jesienią 2008 – rozpoczęte zostały prace związane z pokryciem dachu naszej świątyni blachą. Prace nie zostały ukończone, ponieważ wynikła potrzeba otynkowania wieży kościoła.

Rok 2009 – kontynuacja prac nad projektem przyszłego cmentarza. Dokonano wielu nowych zmian w projekcie i zmieniony został ponownie złożony w wydziale Urzędu Miasta Łodzi. Wszystkie zgody, pozwolenia i uzgodnienia musiały być dokonywane w Łodzi, ponieważ teren przyszłego cmentarza leży w granicach miasta Łodzi a to sprawia, że czas ich uzyskania jest o wiele dłuższy. Wtedy trudno było mówić o planowanych terminach, ale trzeba zaznaczyć, że zarówno parafia jak i mocno wspierający nas Urząd i Rada Gminy w Andrespolu starały się, aby to nastąpiło jak najszybciej. Cały rok – wypełniony był również pracami wewnątrz świątyni i na plebanii.

Rok 2010 – wykonano wstępne prace:
Na plebanii – docieplenie tarasu, wykonanie barierek oraz zabudowy z poliwęglanu.
W świątyni – położenie kostki brukowej na schodach. Otynkowanie i pomalowanie wieży i frontonu świątyni.
Na placu przeznaczonym na cmentarz grzebalny dokonano oczyszczania terenu z krzewów i malych drzewek (samosiejki).

Wiosna 2011 – prace przygotowawcze na terenie cmentarza (oczyszczanie z korzeni i krzaków).

Lato 2011 – dokończono pokrycie dachu świątyni blacho-dachówką wraz z orynnowaniem.
Po uzyskaniu zgody na utworzenie cmentarza i wydaniu pozwolenia na budowę (Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi z dn. 24-02-2011 Nr UA.II/92/11) rozpoczęto przygotowania do realizacji tego zadania. Najpierw doprowadzono wodę i energię elektryczną (ok. 300 m.) na teren cmentarza, a udało się to szybko wykonać dzieki pomocy Urzędu Gminy i Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Lipiec 2011 – rozpoczęto prace budowlane przy wznoszeniu budynku gospodarczego i kaplicy cmentarnej.

Wrzesień 2011 – oddany do użytku budynek gospodarczy, kontynuacja budowy kaplicy.

Październik 2011 – kontynuacja budowy kaplicy i rozpoczęcie prac przy ogrodzeniu cmentarza.

Listopad 2011 – budynek kaplicy został pokryty blachą i wstawiono okna. Jednocześnie trwa budowa betonowego parkanu w części frontowej cmentarza.

10 grudzień 2011 – to jedna z historycznych dat w dziejach parafii, bo w tym dniu odbył się pierwszy pochówek i Cmentarz Parafii Andrespol zaczął funkcjonować.

Wiosna 2012 – dalsze prace porządkowe przy budynkach cmentarnych.

Trzeba zaznaczyć, że wszystko czego dokonano od początku istnienia parafii zrealizowano wyłącznie z ofiar parafian i z udziałem wielu oddanych Kościołowi członków tej wspólnoty parafialnej.